Premiul ERMAS

Avand in vedere obiectivele asociatiei, asa cum au fost stipulate odata cu initierea in 2014 a conferintei ERMAS, in special acela de incurajare si transmitere a rezultatelor cercetaii axate pe, sau relevante indirect pentru, Romania, asociatia va oferi in fiecare an un premiu ce va recompensa o lucrare de cercetare.

Pentru a fi eligibili, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

  • Lucrarea trimisa pentru evaluare in vederea prezentarii la conferinta sa fie acceptata de catre Comitetul Stiintific;
  • Persoana care prezinta in cadrul conferintei, precum si fiecare din co-autori, au maxim 35 de ani impliniti la momentul trimiterii lucrarii spre evaluare;
  • Persoana care prezinta in cadrul conferintei are cetatenie romana/moldoveneasca SAU lucrarea foloseste date din Romania.
Lucrarile trimise spre a fi luate in considerare pentru acordarea premiului vor fi evaluate de catre membrii comitetului stiintific al editiei conferintei din anul respectiv. Lucrarea castigatoare va fi invitata spre a fi prezentata in cadrul conferintei iar castigatorul premiului va fi anuntat public in cadrul acesteia.

Cuantumul premiului este de 5000 lei, suma bruta, castigatorul/castigatorii acestuia fiind responsabili pentru plata taxelor care cad in sarcina lor ca urmare a acordarii premiului.

Castigatori premiu:

  • 2022 – Andra Smădu (De Nederlandsche Bank, University of Groningen, lucrare "Uncertainty shocks and the monetary-macroprudential policy mix"), Mihai Codreanu (Stanford University, lucrare "Rationalizing entrepreneurs' forecasts")
  • 2021 – Adrian Ifrim (Universitat Autònoma de Barcelona, "The Fed Put and Monetary Policy: An Imperfect Knowledge Approach"), Marius Zoican (University of Toronto, lucrare "The Value of ETF Liquidity")
Copyright © March, 2023 ermas.ro. All rights reserved. Copyright Notice.